De val van Phaëthon en de…

Pieter van der Heyden, naar Jacob Floris, 1566, prent, RP-P-1888-A-12621

De val van Phaëthon en de metamorfose van de Heliaden tot populieren in een omlijsting van rolwerk. In het rolwerk is zowel links als rechts een leeuwenpoot gevat, die uitloopt in het bovenlichaam van een gevleugelde vrouw. Aan beide zijden van het blad is de helft van een herme die Cybele voorstelt…

Lucas de evangelist

Pieter van der Heyden, naar Lambert Lombard, 1554, prent, RP-P-1890-A-15544

De evangelist Lucas tussen de wolken zittend op zijn attribuut, een van de vier apocalyptische wezens, de os. Prent uit een serie van vier.

Drie apostelen Simon Zelotes, Judas…

Pieter van der Heyden, naar Peter de Vos (II), 1568, prent, RP-P-1887-A-11468

De apostelen Simon Zelotes, Judas Thadeüs (foutief aangeduid als Matteüs) en Mattias met om hun hoofd een stralenkrans, gezeten tussen de wolken met hun attributen, respectievelijk zaag, winkelhaak en bijl. Onder elke apostel een deel van de Symbolum Apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis in…

Rechterhelft van een grote…

Pieter van der Heyden, naar Jacob Floris, 1567, prent, RP-P-OB-6271

Voorstelling van de Nacht in de gedaante van een slapende man met een uil naast zich. Gearceerde achtergrond. Hoort bij serie van 14 bladen cartouches met rolwerk, grotesken, trofeeën en friezen. Het titelblad ontbreekt.

Aankondiging aan Zacharias

Pieter van der Heyden, naar Andrea del Sarto, 1601, prent, RP-P-H-H-1150

In het interieur van een tempel staat links de hogepriester Zacharias met in zijn hand een wierookvat. Tegenover hem staat de aartsengel Gabriël, die Zacharias de geboorte van een zoon, Johannes de Doper, aankondigt. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn, Luc. 1.

Gevangenneming van Johannes de…

Pieter van der Heyden, naar Andrea del Sarto, ca. 1540 - 1570, prent, RP-P-1877-A-358

Johannes de Doper wordt gevangen genomen en Herodes op zijn troon geeft met neergeslagen ogen opdracht voor zijn onthoofding. Rechts van achter de troon nadert de beul met zijn zwaard. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn.

Johannes de evangelist

Pieter van der Heyden, naar Lambert Lombard, 1554, prent, RP-P-1890-A-15545

De evangelist Johannes zittend op een wolk met achter zijn rug zijn attribuut, een van de vier apocalyptische wezens, de adelaar. Prent uit een serie van vier.

Cartouche met het hoofd van een…

Pieter van der Heyden, naar Jacob Floris, 1567, prent, RP-P-1888-A-12629

De cartouche wordt bekroond door een vaas met bloemen en fruit. Zowel links als rechts hangen over het rolwerk een man en een vrouw. Gearceerde achtergrond. Hoort bij serie van 14 bladen cartouches met rolwerk, grotesken, trofeeën en friezen. Het titelblad ontbreekt.

Marcus de evangelist

Pieter van der Heyden, naar Lambert Lombard, 1554, prent, RP-P-1890-A-15543

De evangelist Marcus zittend op een wolk met aan zijn voeten zijn attribuut, een van de vier apocalyptische wezens, de leeuw. Prent uit een serie van vier.

Rechterhelft van een grote…

Pieter van der Heyden, naar Jacob Floris, 1567, prent, RP-P-1888-A-12623

Voorstelling van de Nacht in de gedaante van een slapende man met een uil naast zich. Gearceerde achtergrond. Hoort bij serie van 14 bladen cartouches met rolwerk, grotesken, trofeeën en friezen. Het titelblad ontbreekt.