Portret van Adam de Coster

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-1924-439

Portret van de schilder Adam de Coster, ten halven lijve. Met zijn linkerarm leunt hij tegen een zuil. Zijn rechterhand houdt hij op zijn rug.

Portret van Pieter de Jode (II)

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7893

Portret van de kunstenaar Pieter de Jode (II), ten halven lijve. In zijn linkerhand houdt hij een opgerold vel papier. Op de tafel voor hem een graveernaald en andere attributen. In de marge de naam van de geportretteerde en een onderschrift in het Latijn.

Portret van Geneviève d'Urfé

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7853

Portret van Geneviève d'Urfé, ten halven lijve. Ze houdt haar linkerhand tegen haar buik. Met een lege marge.

Portret van Clara van Bourbon

Pieter de Jode (II), 1628 - 1670, prent, RP-P-1910-4348

Portret van Clara van Bourbon, ten halven lijve. In de marge haar wapenschild en een onderschrift in het Latijn.

Portret van Geneviève d'Urfé

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7855

Portret van Geneviève d'Urfé, ten halven lijve. Ze houdt haar linkerhand tegen haar buik. In de marge de naam van de geportretteerde.

Portret van paus Alexander VII

Pieter de Jode (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1659, prent, RP-P-1908-910

Busteportret van paus Alexander VII, met camauro. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Hij wordt door twee engelen (met kelk en driedubbele kruisstaf) gekroond met een lauwerkrans. Daarboven een oog. In het kader onder de omlijsting het wapenschild, met daaronder een Latijnse spreuk…

Maaltijd in Emmaüs

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7820

Interieur met Christus en twee apostelen, zittend rond een tafel. Christus breekt het brood en maakt zo zijn identiteit kenbaar. De twee apostelen kijken geschokt. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Portret van Hendrik Willem van…

Pieter de Jode (II), 1628 - 1670, prent, RP-P-1908-3876

Busteportret van Hendrik Willem van Starhemberg-Schaunberg, graaf van Oostenrijk. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk. In de marge zijn wapenschild en een vierregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Petrus Marchant

Pieter de Jode (II), na 1661 - 1670, prent, RP-P-1906-701

Portret van Petrus Marchant, op 76-jarige leeftijd. Hij is gekleed in pij en zit aan een schrijftafel. In zijn rechterhand houdt hij een schrijfveer. Bovenaan een kader met een zesregelig bovenschrift in het Latijn en een wapenschild. Op een piëdestal onder de voorstelling, in twee kolommen, een…

Portret van Aartshertog Leopold…

Pieter de Jode (II), naar Jan van den Hoecke, 1628 - 1670, prent, RP-P-1938-926

Busteportret van Leopold Willem van Oostenrijk. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk met een motto in het Latijn. In de marge de naam en het wapenschild van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.