Landschap met een tunnel

Pieter Nolpe, naar Adriaen van Nieulandt (I), 1623 - 1653, prent, RP-P-1889-A-15069

Een in de rotsen uitgehouwen tunnel met enkele reizigers op de weg en een man met een ezel. Rechts in de tunnelwand twee deuren. In het verschiet een landschap. Prent uit een serie landschappen.

Jacobus Tyras, opgebaard op een bed…

Pieter Nolpe, naar Isbr. Reyers Deyer, 1638, prent, RP-P-OB-9203

De gestorven minderbroeder Jacobus Tyras ligt opgebaard op een mat en een bundel stro met een kruis in zijn handen. Op de tafel liggen een gebedssnoer en boek. Een uitdovende lamp, schedel en zandloper duiden op het voorbij gaan van de tijd en op de dood. Onderaan twee kolommen met een vierregelige…

Landschap met een tunnel

Pieter Nolpe, naar Adriaen van Nieulandt (I), 1623 - 1653, prent, RP-P-OB-24.062

Een in de rotsen uitgehouwen tunnel met enkele reizigers op de weg en een man met een ezel. Rechts in de tunnelwand twee deuren. In het verschiet een landschap. Prent uit een serie landschappen.

Elia en de profeten van Baäl

Pieter Nolpe, naar Bartholomeus Breenbergh, 1623 - 1653, prent, RP-P-1903-A-23091

De profeet Elia knielt voor het altaar dat hij met water heeft overgoten en roept zijn God aan om het offer te laten branden. Links kijkt koning Achab toe. Op de achtergrond staan de priesters van Baäl bij hun altaar, waar zij vergeefs Baäl aanroepen om hun offer te verbranden. Onderaan in de marge…

Amsterdam ontvangt de keizerskroon…

Pieter Nolpe, naar Nicolaes Moeyaert, 1636 - 1638, prent, RP-P-OB-78.388

Keizer Maximiliaan gezeten op een troon zet de keizerskroon op het wapen van Amsterdam in de handen van de stadsmaagd van Amsterdam. Voorstelling uit de intocht van Maria de Medicis te Amsterdam in 1638.

Elia gevoed door de raven

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1728 - 1761, prent, RP-P-OB-24.049

Elia zit onder een boom aan een rivier, waar de raven hem brood en vlees komen brengen. Naast hem ligt een groot boek. Naar de Bijbeltekst in 1 Kon. 17:6. Onderaan in de marge twee tweeregelige teksten in het Nederlands.

Tableau vivant met het huwelijk van…

Pieter Nolpe, naar Jan Wildens, 1642, prent, RP-P-OB-76.727

Allegorisch tableau vivant met het huwelijk van koning Jacobus II van Schotland met Maria van Gelre-Egmond in 1449. Vertoning in de theaterpoort opgericht op de Varkenssluis voor de Doelenstraat bij het bezoek van Engelse koningin Henrietta Maria aan Amsterdam, 20-22 mei 1642. In het onderschrift de…

Landschap met een veedrijver: het…

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1640 - 1706, prent, RP-P-1889-A-14445

Landschap met een veedrijver met een kudde koeien en geiten. Rechts voor een boerderij bestijgt een stier een koe. Twee mannen staan daarnaast. Onderaan in de marge een tweeregelig vers in het Nederlands en een tweeregelig vers in het Frans. Nr. 1 uit een serie van verschillende maanden, die…

Hercules overlegt met Mars en…

Pieter Nolpe, naar Nicolaes Moeyaert, 1638, prent, RP-P-OB-76.467

Tableau vivant. Hendrik IV, die gekleed is als Hercules, overlegt met Mars en Minerva over de manier om Frankrijk weer tot een geheel te maken. Mercurius wijst naar de goden op de wolken. De Rechtvaardigheid zit nog vast onder de globe van het gespleten Franse Rijk en wordt bijgestaan door Vrede.…

Landschap met een veedrijver: de…

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1623 - 1653, prent, RP-P-OB-24.058

Een jongen drijft de koeien en de geiten. Rechts voor een boerderij bestijgt een stier een koe. Twee mannen staan daarnaast. Onderaan in de marge een tweeregelig vers in het Nederlands en een tweeregelig vers in het Frans. Prent uit een serie van verschillende maanden, die eveneens een element of…