Twee voorstellingen van de maaltijd…

Jan Caspar Philips, 1753, boekillustratie, RP-P-OB-84.161

Blad met twee voorstellingen. Onderaan het bezichtigen door de magistraat en de stadhouder van antiquiteiten (waaronder de fles van St. Willibrord) in het stadhuis. Bovenaan de maaltijd in de raadskamer van het stadhuis van Vlissingen. Onderdeel van de illustraties van de inhuldiging van Willem IV…

Portret van Peter Feodorowitz,…

Jan Caspar Philips, naar George Christof Grooth, 1736 - 1775, prent, RP-P-1908-33

Wekelijks overleg door de…

Jan Caspar Philips, 1738, prent, RP-P-AO-18-39

Het wekelijks overleg door de Staten-Generaal in de Trêveszaal, 1738. Centraal een grote ronde tafel.

Vergaderzaal van de Staten van…

Jan Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, 1741 - 1742, prent, RP-P-OB-83.683

De vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland in het Hof te Den Haag, 1741.

Prinses Anna neemt zitting in de…

Jan Caspar Philips, 1754, prent, RP-P-OB-60.032

Prinses Anna van Hannover neemt als gouvernante van prins Willem V zitting in de vergadering van de Staten-Generaal, 21 december 1752.

Interieur van de Waalse Kerk te…

Jan Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, 1736 - 1759, prent, RP-P-1905-606

Interieur van de Waalse Kerk te Amsterdam, gezien richting het orgel. In de kerk verschillende figuren. Op de voorgrond wordt een graf gedolven.

Portret van de doopsgezinde Galenus…

Jan Caspar Philips, 1743, prent, RP-P-OB-60.069

Portret van Galenus Abrahamsz. de Haan, medicus en doopsgezind leraar te Amsterdam. In het kader een vierregelig lofdicht in het Nederlands. Het portret is gevat in een decoratieve omlijsting met aan weerszijden een opengeslagen bijbel.

Vergaderzaal van de Staten van…

Jan Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, 1741 - 1742, prent, RP-P-1905-615

De vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland in het Hof te Den Haag, 1741.

Portret van de doopsgezinde…

Jan Caspar Philips, 1743, prent, RP-P-OB-60.072

Portret van de doopsgezinde predikant Jan Willemsz. In het kader een vierregelig lofdicht in het Nederlands. Het portret is gevat in een decoratieve omlijsting met aan weerszijden een opengeslagen bijbel.

Allegorie op de Republiek der Zeven…

Jan Caspar Philips, 1739, prent, RP-P-1909-1661

Vertrek met de gepersonifieerde Eendracht op een troon die is versierd met het wapenschild van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ze wordt vergezeld door figuren die symbool staan voor de voorspoed die zij de Republiek brengt. Op de voorgrond een putto met een landkaart van de Republiek.…