Spelende liereman

Adriaen van Ostade, 1650 - 1653, tekening, RP-T-1955-210

Staande figuur van een spelende liereman met hoed en mantel.

Zittende boer met pijp

Adriaen van Ostade, 1659 - 1670, tekening, RP-T-1902-A-4680

Een zittende boer met een pijp in de linkerhand; met detailstudie van hand met pijp.

Een barbierswinkel

Adriaen van Ostade, 1673, tekening, RP-T-1879-A-13

Een barbierswinkel in bedrijf; op de voorgrond wordt een man geschoren, daarachter verbinden twee mannen het been van een derde.

Boerengezin in interieur

Adriaen van Ostade, 1647, prent, RP-P-OB-12.744

Eenvoudig woonvertrek met boerengezin tijdens dagelijkse bezigheden. De boerin ontfermt zich over haar jongste kind terwijl een jongen aan tafel eet uit een kom en de boer een snee brood snijdt. Een andere jongen speelt met een hond. De ruimte staat vol met huishoudelijke voorwerpen en meubels.

Schilder in zijn atelier

Adriaen van Ostade, 1645 - 1649, prent, RP-P-OB-12.712

Schilder aan het werk in zijn atelier, hij zit achter zijn ezel bij het raam met een boek op een ton naast hem. Twee assistenten of leerlingen bereiden verf bij een tafel onder een trap.

Boeren aan een maaltijd in een…

Adriaen van Ostade, 1647 - 1652, prent, RP-P-H-Y-23

In een rommelig vertrek in een herberg gebruiken vier mannen en een vrouw een maaltijd. De drank vloeit rijkelijk en de mannen roken pijp. Een jongen helpt een klein kind met drinken uit een kruik. Op de grond liggen speelkaarten, een gebroken pijp en een lege kan. Onder de voorstelling staat een…

Moeder met kind op schoot dat de…

Adriaen van Ostade, 1679, prent, RP-P-OB-12.669

Een moeder zit met een kind op schoot voor een huis, het kind steekt de hand uit naar een pop welke de moeder vasthoudt, een man kijkt toe

Schilder in zijn atelier

Adriaen van Ostade, 1645 - 1649, prent, RP-P-OB-12.711

Schilder aan het werk in zijn atelier, hij zit achter zijn ezel bij het raam met een boek op een ton naast hem. Twee assistenten bereiden verf bij een tafel onder een trap.

Boeren aan een maaltijd in een…

Adriaen van Ostade, 1647 - 1652, prent, RP-P-1885-A-9078

In een rommelig vertrek in een herberg gebruiken vier mannen en een vrouw een maaltijd. De drank vloeit rijkelijk en de mannen roken pijp. Een jongen helpt een klein kind met drinken uit een kruik. Op de grond liggen speelkaarten, een gebroken pijp en een lege kan. Onder de voorstelling staat een…

Vechtende kaartspelers

Adriaen van Ostade, 1653, prent, RP-P-OB-12.675

In een interieur van een herberg spingt een man op van een kruk en zwaait dreigend met een getrokken mes, zijn tegenstander deinst verschrikt achteruit en houdt in verweer zijn hoed voor zijn borst. Een zittende man probeert de boze man te kalmeren en een vrouw slaat beschermend een arm om het kind…