Man met grote tulband

Giovanni Domenico Tiepolo, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1774, prent, RP-P-1950-603

Heilige Landelinus als kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.350

Een berglandschap. Op de voorgrond de H. Landelinus van Lobbes, een Waalse kluizenaar uit de zevende eeuw na Christus. Hij zit op zijn knieën te bidden voor een rots waar een bron ontspringt. Op de achtergrond enkele hutjes van kluizenaars.

Man met hoog opgeslagen kraag van…

Giovanni Domenico Tiepolo, naar Giovanni Battista Tiepolo, 1774, prent, RP-P-1950-634

Heilige Liphardus als kluizenaar

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.343

Een landschap met een ruïne. Op de voorgrond de H. Liphardus van Meung-sur-Loire, een kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij zit geknield te bidden in zijn hut. Op de achtergrond een monnik naast een staf waarop het hoofd van een slang. Het lichaam van de slang ligt naast de staf op de grond.

Heilige Ethbin als kluizenaar

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.348

Een boslandschap. Op de voorgrond de H. Ethbin, een Ierse kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij nodigt Christus in de gedaante van een melaatse reiziger uit in zijn kluizenaarshut.

Ephaestius de kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.336

Op de voorgrond de kluizenaar Ephaestius. Hij gooit een buidel met munten in het water. Achter hem zijn kluizenaarshut. Links een paar reizigers die een brug oversteken. Op de achtergrond een boslandschap.

Wetenschapper met baret op hoofd en…

Giovanni Domenico Tiepolo, naar Giovanni Battista Tiepolo, 1774, prent, RP-P-1950-608

Oude man met baard en boek

Giovanni Domenico Tiepolo, naar Giovanni Battista Tiepolo, 1774, prent, RP-P-1950-588

Januari

Aegidius Sadeler, naar Pieter Stevens (I), naar Pieter Stevens (II), 1624 - 1650, prent, RP-P-OB-7037

Januari is de ijsmaand. Links op de voorgrond wordt hout gekapt en gesprokkeld en op wagens vervoerd. Rechts schaatsers op een gracht. Rechtsboven in de lucht het sterrenbeeld Waterman. De prent heeft een Latijns onderschrift.