De visitatie

Lucas van Leyden, 1514 - 1518, prent, RP-P-OB-1611

Elisabeth met wandelstok omhelst Maria.

Musicerend paar

Lucas van Leyden, 1524, prent, RP-P-OB-1743

De man is een luit aan het stemmen, één sandaal heeft hij uitgetrokken. De oude vrouw bespeelt een vedel.

Portret van Paul de Vos

Anthony van Dyck, 1630 - 1641, prent, RP-P-BI-7426

Portret van Paul de Vos met onderschrift PAVLVS DE VOS PICTOR VENATIONVM ANTVERPIAE

Esther knielt voor Ahasverus

Lucas van Leyden, na 1525 - 1599, prent, RP-P-H-Z-199

Esther knielt voor Ahasverus, omgeven door dienaressen en hoflieden.

De strikvraag over de schatting

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6250X

Christus krijgt een munt aangereikt van een man. Een aantal omstanders kijkt toe.

Heilige Johannes van Lycopolis als…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1619, prent, RP-P-BI-2279

Kelkglas van het genootschap…

anoniem, 1764, kelkglas, BK-KOG-195

Gewelfde voet. Dubbele balusterstam, de onderste baluster met een luchtbel, de bovenste met luchtspiralen. Conische kelk met afgeronde bodem. Op de kelk de gegraveerde tekst: MUSARUM QUOS TANGIT HONOS, QUOS CANDIDA VIRTUS // CONPROBAT, ET PATRIAE NON TEMERATUS AMOR: // MAIUGENAE QUOS DONA BEANT,…

Ontmoeting bij de gouden poort

Lucas van Leyden, 1520, prent, RP-P-OB-1609

Joachim omhelst Anna bij de poort van Jeruzalem

Apollo en de Muzen

Monogrammist AC (16e eeuw), 1520 - 1562, prent, RP-P-1890-A-15325

De negen Muzen en Apollo doen een rondedans. Apollo met pijlkoker op de rechterdij.

Rebekka stuurt Jakob naar Leban

anoniem, naar Lucas van Leyden, 1525 - 1530, prent, RP-P-BI-6238

Fragment van een blad uit een Biblia Pauperum. Gedrukt van twee blokken. Rebekka met Jakob, op achtergrond Isaak en Ezau met boog. Omlijsting met twee profeten.