God zegent Noach's familie

Willem de Pannemaker, na 1567, wandtapijt, BK-1955-99

Wandtapijt met voorstelling van het Verbond van God de Vader met Noach (Genesis 9: 8-17). Gezeten op de regenboog zegent God Noach, diens vrouw en zoons en diens schoondochters. Rechtboven is de Ark weergegeven. De dieren in de brede boord van het tapijt staan voor het gevogelte, het vee en het wild…

Kamer van Koophandel te Antwerpen,…

Pierre Wautier van de Goor, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3308

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: riviergod met roer en gevulde hoorn van overvloed, leunend op dolfijn binnen omschrift; afsnede: jaartal op wimpel, signatuur en geopende, omhoog gestoken hand

Studie van een vrouwelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1883 - ca. 1914, foto, RP-F-2001-4-60

Titelblad van een de serie met de…

Odilon Redon, 1888, prent, RP-P-1974-38

Een vogel met een mannenkop. Titelblad voor de eerste serie van tien prenten bij Gustave Flauberts De verzoeking van de heilige Antonius.

Studie van een mannelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1883 - 1914, foto, RP-F-2001-4-65

April

anoniem, ca. 1525, wandtapijt, BK-1956-56

Wandtapijt met edelman en edelvrouw te paard; daarboven Flora. Hieromheen een dierenriem met de twaalf sterrenbeelden, doorlopen door de planeten; de tekens worden afgewisseld door vrouwen met zandlopers die de 24 uren verbeelden. Wandtapijt uit een serie maanden en planeten: april, stier, Jupiter.

Studie van een vrouwelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1895 - 1898, foto, RP-F-2001-4-80

St. Thomas van Villanova

Richard Collin, 1685, prent, RP-P-1907-32

De heilige Thomas van Villanova, in ovaal met een omlijsting van engelen. Thomas stond ervoor bekend dat hij altijd zijn geld aan de armen gaf. In de omlijsting spelen de engelen met munten en martelwerktuigen. De engelen aan weerszijden van het portret houden een bisschopsmijter en een wapen.

Portret van Libert Francois II…

Jan Baptist Berterham, 1696 - 1721, prent, RP-P-BI-1123XX

Portret van Libert Francois II Christyn in ovale omlijsting met motto. Onder de lijst een wapenschild in rolwerk en lint met tekst van Horatius.

Hebe met Jupiter in de gedaante van…

Gustav-Adolphe Diez, 1820 - 1826, schilderij, SK-A-1026

Hebe met Jupiter in de gedaante van een adelaar. De naakte Hebe loopt op de wolken en heeft uit een kan een gouden beker ingeschonken waaruit de adelaar drinkt.