Portret van Jacob Fugger, bisschop…

Dominicus Custos, naar Lucas Kilian, 1605, prent, RP-P-1908-2635

Portret van Jacob Fugger, bisschop van Konstanz, met een bijbel in de hand. In een ornamentele lijst met zuilen aan weerszijden.Boven het portret het bisschoppelijk wapen van Jacob Fugger.

Portret van de militair Johann…

Gabriel Bodenehr (I), 1715 - 1779, prent, RP-P-2009-693

Portret van Johann Daniel von Menzel (1698-1744) in kostuum en bontmantel. In zijn rechterhand een knots. Links van hem de Dood (skelet in Frans uniform, met linkerhand om loop van geweer en met rechterhand om dezelfde knots als geportretteerde. Voorstelling is verwant aan het thema van de dodendans…

Hemelvaart van Christus

Dominicus Custos, naar Jacopo Ligozzi, ca. 1579 - ca. 1615, prent, RP-P-1906-2718

Christus wordt door een engel naar de hemel gebracht. In de wolken om Christus heen Cherubijnen. Links Jeruzalem, rechts de Calvarieberg met de drie kruizen.

H. Franciscus

Dominicus Custos, ca. 1579 - ca. 1615, prent, RP-P-OB-31.622

De heilige Franciscus van Assisi, stichter van de Franciscanen, met crucifix en boek.

Politieke biljardspel in Duitsland,…

anoniem, 1758, prent, RP-P-1909-399

Spotprent waarin de strijdende partijen uit de Zevenjarige Oorlog in het jaar 1758 een potje biljard spelen op de kaart van Oost-Europa. Tot de spelers behoren: Pruisen, Hannover, Frankrijk, Rusland, Saksen, Zweden, Denemarken, Spanje, Polen en Zwitserland. De Nederlander is bij het schouwspel…

Portret van Joachim Ernst van…

Dominicus Custos, 1625 - 1627, prent, RP-P-1911-4455

Heilige Familie met de heilige Anna

Dominicus Custos, ca. 1579 - ca. 1615, prent, RP-P-1906-2712

Maria zit met het Kind op haar schoot op een stoel. Rechts naast haar Jozef leunend op een stok. Links Anna, de moeder van Maria, met een monstrans met een hostie. Het Kind grijpt naar de monstrans.

Portret van Johann Ernst van Saksen

Dominicus Custos, in of na 1601, prent, RP-P-1911-5113

Portret van Johan Philips van…

Dominicus Custos, 1602, prent, RP-P-1944-1508

Portret van Johan Philips van Gebsattel, vorstbisschop van Bamberg, in ovaal met randschrift. Boven het portret het bisschoppelijke wapen van Gebsattel. Naast het wapen Voorzichtigheid en een vrouw met een vogel in haar armen die gevoerd wordt door een tweede vogel.

Portret van hertog Hendrik de Vrome…

Dominicus Custos, in of na 1601, prent, RP-P-1911-5109