115 resultaten gevonden


Martinus van den Enden Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.534

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes, Maria Magdalena en soldaten. In de marge onder staat een fragment uit bijbeltekst Johannes 19.

Abraham Bloteling Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.536

Christus aan het kruis, met Maria en Johannes staand onder het kruis en Maria Magdalena zittend aan de voet van het kruis bij de genagelde voeten van Christus. In de marge onder staat een Latijns vers in vier regels.

anoniem, A. de Winter Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1709, prent, RP-P-OB-26.769

Gillis Hendricx, markies van Aytona Moncada Francisco de Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11996

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes, Maria Magdalena en soldaten. In de marge onder staat een fragment uit Bijbeltekst Johannes 19.

Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1952-239

Christus aan het kruis, met Maria en Johannes staand onder het kruis en Maria Magdalena zittend aan de voet van het kruis bij de genagelde voeten van Christus. In de marge onder staat een Latijns vers in vier regels.

Jan van Mechelen Schelte Adamsz. Bolswert, 1623, prent, RP-P-1939-318

Portret van jezuïet Leonardus Lessius (Lenaert Leys) in zijn studeervertrek. De man zit aan een tafel en schrijft een boek. Boven het portret staat een bijbeltekst: Eruditis Intersum cogitationibus (Spreuken 8, wijsheid schuilt in geleerde gedachten). Onder de voorstelling staat een opsomming van…

anoniem, J.B. van Tienen Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1709, prent, RP-P-BI-2635

Abraham Bloteling, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1638 - 1659, prent, RP-P-OB-81.666

Zingend en musicerend gezelschap. Moeder met twee kinderen en grootouders rond een rijk gedekte tafel, de kinderen blazen op fluiten terwijl de ouderen zingen. Achter staat een man die speelt op een doedelzak. Verbeelding van het spreekwoord: Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen. In het…

Martinus van den Enden Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.541

Hemelvaart van Maria met apostelen. In marge Latijns opschrift.

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.524

Salomé presenteert schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes en Herodias en hun gasten. In marge onder fragment van bijbeltekst Matteüs 14.