De visitatie

Lucas van Leyden, 1514 - 1518, prent, RP-P-OB-1611

Elisabeth met wandelstok omhelst Maria.

Musicerend paar

Lucas van Leyden, 1524, prent, RP-P-OB-1743

De man is een luit aan het stemmen, één sandaal heeft hij uitgetrokken. De oude vrouw bespeelt een vedel.

Portret van Paul de Vos

Anthony van Dyck, 1630 - 1641, prent, RP-P-BI-7426

Portret van Paul de Vos met onderschrift PAVLVS DE VOS PICTOR VENATIONVM ANTVERPIAE

Esther knielt voor Ahasverus

Lucas van Leyden, na 1525 - 1599, prent, RP-P-H-Z-199

Esther knielt voor Ahasverus, omgeven door dienaressen en hoflieden.

Heilige Johannes van Lycopolis als…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1619, prent, RP-P-BI-2279

De strikvraag over de schatting

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6250X

Christus krijgt een munt aangereikt van een man. Een aantal omstanders kijkt toe.

Kelkglas van het genootschap…

anoniem, 1764, kelkglas, BK-KOG-195

Gewelfde voet. Dubbele balusterstam, de onderste baluster met een luchtbel, de bovenste met luchtspiralen. Conische kelk met afgeronde bodem. Op de kelk de gegraveerde tekst: MUSARUM QUOS TANGIT HONOS, QUOS CANDIDA VIRTUS // CONPROBAT, ET PATRIAE NON TEMERATUS AMOR: // MAIUGENAE QUOS DONA BEANT,…

Ontmoeting bij de gouden poort

Lucas van Leyden, 1520, prent, RP-P-OB-1609

Joachim omhelst Anna bij de poort van Jeruzalem

Rebekka stuurt Jakob naar Leban

anoniem, naar Lucas van Leyden, 1525 - 1530, prent, RP-P-BI-6238

Fragment van een blad uit een Biblia Pauperum. Gedrukt van twee blokken. Rebekka met Jakob, op achtergrond Isaak en Ezau met boog. Omlijsting met twee profeten.

Apollo en de Muzen

Monogrammist AC (16e eeuw), 1520 - 1562, prent, RP-P-1890-A-15325

De negen Muzen en Apollo doen een rondedans. Apollo met pijlkoker op de rechterdij.