32 resultaten gevonden


Jacob Folkema, 1723, prent, RP-P-OB-52.050

Slagveld waar figuren in Oosterse kledij elkaar met sabels te lijf gaan. Op de achtergrond staat een tent waar figuren bij elkaar zijn gekropen en het tafereel angstig aanschouwen.

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-1906-1894

De personificatie van de Republiek der Nederlanden zit op een troon en wordt omgeven door de personificaties van Geloof, Vrijheid, Vrede, Zeevaart, Koophandel, Geluk en Overvloed. Geheel rechts staan personificaties van de werelddelen Azië, Afrika en Amerika klaar met geschenken voor de tronende…

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-102.591

Een man in slaapkleding loopt een schaars verlichte slaapkamer binnen. Geschrokken kijkt hij naar een man en vrouw die op bed tegen elkaar geleund in slaap zijn gedommeld.

Louis Fabritius Dubourg Jacob Folkema, 1703 - 1767, prent, RP-P-OB-52.067

Wanneer Pygmalion, koning van Tyrus, erachter komt dat zijn vrouw Astarbe er een minnaar genaamd Joazar op nahoudt, wil hij deze man maar al te graag vergiftigen. De koning wordt uiteindelijk zelf de dupe van zijn plan en ligt in de voorstelling vergiftigd op de grond. Hierachter staat Astarbe die…

Jacob Folkema, 1720, prent, RP-P-1944-531

Vader Tijd houdt een spiegel voor aan een jonge vrouw met een wereldbol. Losse druk van de centrale voorstelling in de titelprent voor het Tafereel der Dwaasheid, 1720.

Jacob Folkema, 1720, prent, RP-P-OB-52.049

Coriolanus trekt zijn zwaard en wordt omringd door zijn geknielde moeder, echtgenote en andere vrouwen die hem smeken Rome niet aan te vallen.

Jacob Folkema, 1722, prent, RP-P-OB-52.053

Reinoud van Gelre was getrouwd met Eleonora, de zus van koning Edward III van Engeland. Zij hadden geen goed huwelijk en Reinoud verspreidde het gerucht dat Eleonora melaats was. Eleonora verscheen op een feest van Reinoud op de Barbarossa-burcht en ontblootte haar borsten in het bijzijn van alle…

Jacob Folkema, ca. 1720, prent, RP-P-OB-52.105

Twee putti, zittend in een bibliotheek. De linker putto heeft een pot met munten in de hand, de rechter een plankje waar de munten inpassen. Achter het tweetal een vierkante zuil, getooid met een adelaar en van voren versierd met een afbeelding van een Romeinse keizer te paard.

Jacob Folkema, 1703 - 1767, prent, RP-P-OB-52.013

In een tempel stelt Panurge, gesouffleerd door de hogepriesteres van de Fles Bakbuk, zijn rituele vraag: wat is het antwoord op mijn levensvraag, wat is waarheid, wat is wijsheid? Links aanschouwt op de achtergrond de reus Pantagruel samen met een groep figuren het ritueel. In de marge staat een…

Jacob Folkema, 1712 - 1767, prent, RP-P-1908-4731

De Haarlemse Stedenmaagd zit geknield voor een tronende man en legt de eed af. Ze draagt de wapenrusting van Minerva en steunt op een schild waarop het stadswapen van Haarlem. In de lucht vliegt een bazuin blazende engel die een lauwerkrans boven het hoofd van de Stedenmaagd houdt. Rond de…