Portret van de militair Johann…

Gabriel Bodenehr (I), 1715 - 1779, prent, RP-P-2009-693

Portret van Johann Daniel von Menzel (1698-1744) in kostuum en bontmantel. In zijn rechterhand een knots. Links van hem de Dood (skelet in Frans uniform, met linkerhand om loop van geweer en met rechterhand om dezelfde knots als geportretteerde. Voorstelling is verwant aan het thema van de dodendans…

Politieke biljardspel in Duitsland,…

anoniem, 1758, prent, RP-P-1909-399

Spotprent waarin de strijdende partijen uit de Zevenjarige Oorlog in het jaar 1758 een potje biljard spelen op de kaart van Oost-Europa. Tot de spelers behoren: Pruisen, Hannover, Frankrijk, Rusland, Saksen, Zweden, Denemarken, Spanje, Polen en Zwitserland. De Nederlander is bij het schouwspel…

Portret van Süleyman Pasja

Dominicus Custos, 1600 - 1604, prent, RP-P-1905-4973

Portret van Renata van Lotharingen

Dominicus Custos, 1579 - 1615, prent, RP-P-1962-235

Daniël in de leeuwenkuil

Jonas Umbach, 1634 - 1693, prent, RP-P-1976-10

Daniël zittend op een steen in de leeuwenkuil met vier leeuwen.

H. Franciscus

Dominicus Custos, ca. 1579 - ca. 1615, prent, RP-P-OB-31.622

De heilige Franciscus van Assisi, stichter van de Franciscanen, met crucifix en boek.

Heilige Familie met de heilige Anna

Dominicus Custos, ca. 1579 - ca. 1615, prent, RP-P-1906-2712

Maria zit met het Kind op haar schoot op een stoel. Rechts naast haar Jozef leunend op een stok. Links Anna, de moeder van Maria, met een monstrans met een hostie. Het Kind grijpt naar de monstrans.

Portret van hertog Hendrik de Vrome…

Dominicus Custos, in of na 1601, prent, RP-P-1911-5109

Johannes de Doper

Jonas Umbach, 1634 - 1698, prent, RP-P-1991-727

Johannes de Doper zittend in een landschap, zijn staf rustend op zijn arm, aan zijn voeten ligt een lam.