Maria met Kind en Johannes de Doper…

Schelte Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1596 - 1659, prent, RP-P-1888-A-12446

Zittende Maria met het Christuskind op haar schoot en een ontblote borst. Het kind Johannes de Doper geeft Christus een vogel onder toeziend oog van de heilige Anna. Onder de voorstelling staat een Latijns citaat uit de bijbel: spreuken 8.

Portret van schilder Adriaen…

Schelte Adamsz. Bolswert, naar Anthony van Dyck, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2596

Heilige Jozef met lelietak en…

Schelte Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2543

Heilige Monica met IHS monogram

Schelte Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2535

Maria met kind

Schelte Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2465

Maria zit met in haar armen het Christuskind dat haar omhelst. Onder de voorstelling staat een citaat uit de bijbeltekst Spreuken 1.