Het leger van Willem III verslaat…

Jacobus Baptist, 1698 - 1700, prent, RP-P-OB-26.473

Willem III, te paard, voert zijn leger aan. Rechts op de voorgrond zijn de vluchtende vijanden te zien. Vanuit de hemel worden Willems troepen gelauwerd.

Bestorming van Rome, 1527

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1570 - 1640, prent, RP-P-1892-A-17524

De belegering van Rome (1527). Generaal Karel van Bourbon valt van een ladder nadat hij dodelijk wordt verwond door een pijl. Op de achtergrond de Tiber en de Engelenburcht. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een twaalfdelige serie over de overwinningen van Karel V.

Opstand van het Kaas- en Broodvolk…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1785, prent, RP-P-OB-78.394

Opstand van het Kaas- en Broodvolk te Alkmaar, 1492. Plundering van het huis van de rentmeester Klaas Korf en het doodslaan van zijn bediende.

De moord op de gebroeders De Witt,…

Jan Luyken, in of voor 1698, prent, RP-P-OB-44.633

De moord op Johan en Cornelis de Witt, 20 augustus 1672. De broers worden op straat voor de Gevangenpoort in Den Haag door een woedende menigte gedood.

Moord op de prins van Oranje, 1584

Herman Padtbrugge, 1666 - 1687, prent, RP-P-OB-79.920

De prins van Oranje te Delft vermoord door Balthasar Gerards, 10 juli 1584. De prins zakt op de trap in elkaar en wordt opgevangen en ondersteund door zijn echtgenote en omstanders. Op de achtergrond door het venster de executie van Balthasar Gerards.

Brand in het Oude Stadhuis van…

Jan van der Heyden, 1688 - 1690, prent, RP-P-OB-55.389

De brand in het Oude Stadhuis van Amsterdam en enkele naast gelegen panden op 7 juli 1652. Ter illustratie van de oude en nieuwe manier van brandblussen. Onderaan de voorstelling een handgeschreven vierregelige tekst in het Nederlands links en in het Frans rechts. Met handgeschreven letters in de…

Het aanbieden van het Smeekschrift…

Simon Fokke, 1752, prent, RP-P-OB-78.905

Het aanbieden van het Smeekschrift door het verbond der edelen aan de landvoogdes, de hertogin van Parma, in het paleis te Brussel 5 april 1566.

Belegering en verovering van…

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1673 - 1675, prent, RP-P-OB-82.371

Belegering en verovering van Naarden door de prins van Oranje, 12 september 1673. Op de voorgrond scènes uit het soldatenleven in het legerkamp. In het midden knielt de burgemeester van Naarden voor de prins die wordt omringd door zijn staf van officieren. In de verte het beleg en de bestorming van…

De processie van de Fransen in…

anoniem, 1672 - 1674, prent, RP-P-OB-77.083

Een katholieke processie van Fransen gehouden te Utrecht na de inname in 1672. Op de achtergrond Lodewijk XIV en de Franse troepen.

Willem III ingezworen als…

anoniem, 1692 - 1694, prent, RP-P-OB-77.108

De beëdiging van prins Willem III tot stadhouder van Holland en Zeeland op 10 juli 1672. De plechtigheid vindt plaats voor een wandtapijt met een voorstelling van de Hollandse Tuin met de wapens van de zeven provincies.