7 resultaten gevonden


Arnold Houbraken, 1690 - 1700, schilderij, SK-A-4942

Het offer van Iphigenia. De hogepriester Kalchas staat op het punt om Ihpigenia te offeren aan Artemis, wier standbeeld op het altaar staat. Iphigenia knielt voor hem met ontbloot bovenlichaam. Koning Agamemnon, links, houdt een hand voor zijn ogen. Links en rechts wenden toeschouwers hun hoofd af.

Nicolaas Verkolje, 1683 - 1746, prent, RP-P-OB-17.575

Een man toont, bij het licht van een kaars, een erotische prent aan een vrouw die van de prent weg kijkt. Haar decolleté is half ontbloot. Op haar schoot ligt een naaikussen en stof.

Arnold Houbraken, 1711, prent, RP-P-OB-48.940

Christus aan het kruis. Op de voorgrond drie dobbelende soldaten, naast het kruis een krijgsman met het schild aan de linkerarm en een speer in de rechterhand. Titelpagina van de vijfde uitgave van Antonius Baynaeus Gekruiste Christus, in 1711.

Jacob Folkema, 1720, prent, RP-P-1944-531

Vader Tijd houdt een spiegel voor aan een jonge vrouw met een wereldbol. Losse druk van de centrale voorstelling in de titelprent voor het Tafereel der Dwaasheid, 1720.

Nicolaes de Vries Arnold Houbraken, 1688 - 1700, prent, RP-P-OB-48.943

Narcissus kijkt in een grot naar zijn eigen reflectie in het water. Op de achtergrond een berglandschap. Prent van deel 2 van een serie prenten met zinnebeelden, in totaal bestaande uit drie delen met respectievelijk 23, 17 en 20 prenten.

Nicolaes de Vries Arnold Houbraken, 1688 - 1700, prent, RP-P-1881-A-4870

Narcissus kijkt in een grot naar zijn eigen reflectie in het water. Op de achtergrond een berglandschap. Prent van deel 2 van een serie prenten met zinnebeelden, in totaal bestaande uit drie delen met respectievelijk 23, 17 en 20 prenten.

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1907-4600

Allegorische voorstelling met een wereldbol, op een piëdestal met een bas-reliëf, die wordt geflankeerd door Vader Tijd (rechts), met op zijn hoofd een zandloper en vleugels op zijn rug en de gepersonifieerde Waarheid (links), met op haar hoofd een zon. Vader Tijd wijst met een hand op de wereldbol…