Titelpagina voor Emblemata of…

Willem Outgertsz. Akersloot, 1624, prent, RP-P-BI-39

Vier vrouwen in een donkere kamer vergezeld door Amor die met een fakkel de ruimte verlicht. Een van de vrouwen zit aan een lessenaar te schrijven, een andere kijkt over haar schouder mee. De derde vrouw met een stralenkrans om haar hoofd en vleugels, in haar hand een boek en een paardetoom, vertelt…

Ontwerp voor het titelblad van de…

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1948-299

Tronende vorstin krijgt twee kronen…

Jan Luyken, naar Crispijn van de Passe, 1681, prent, RP-P-1896-A-19368-112

Twee engelen bieden een tronende vorstin kronen aan en steunen daarbij op wapenschilden die bedrukt zijn met de Franse lelie. Boven het hoofd van de vorstin vliegen engelen met een keizerskroon en scepter. Links en rechts van de troon kijken figuren toe.

Titelpagina voor: C.H. Gietermaker,…

Pieter Holsteyn (II), 1697, prent, RP-P-OB-55.269

Buste naar links van Klaas Hendriksz Gietermaker in een ovaal met randschrift in het Nederlands. Links en rechts van het portret een vrouwfiguur met meet- en navigatie-instrumenten. Onderaan een cartouche met vijf figuren rond een tafel waarop een globe en boeken. Bovenaan de titel.