De vier Amsterdamse burgemeesters…

Jonas Suyderhoef, naar Thomas de Keyser, 1638, prent, RP-P-OB-76.475

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van de stoet met Maria de Médicis, 1638. Gezeten rond een tafel zijn: Antonius Oetgens van Waveren, Albert Coenraads Burgh, Pieter Hasselaer en Abraham Boom. Links staande de advocaat Cornelis Davelaer. In het onderschrift 2…

Heilige Franciscus Xaverius

Mattheus Borrekens, naar Erasmus Quellinus (I), 1625 - 1670, prent, RP-P-1910-4029

Portret in ovale lijst van de Heilige Franciscus Xaverius, een priester Jezuïet uit de zestiende eeuw die missionaris was in India en Japan. Buste naar links. Hij richt zijn ogen naar de hemel.

Venus en Amor met Pan

Franz Aspruck, naar Joseph Heintz (il Giovane), 1601, prent, RP-P-1900-A-21975

Venus houdt Amor in haar arm, van achteren komt Pan en grijpt naar Amors hoofd. Onder de voorstelling een opschrift in het Latijn dat verwijst naar Amors broer Anteros.

Portret van Joan Huydecoper

Pieter Holsteyn (II), 1651 - 1723, prent, RP-P-1888-A-12776

Portret ten halven lijve naar rechts van ridder Joan Huydecoper II, heer van Maarseveen en Neerdijk op 50-jarige leeftijd. Onder het portret zijn wapen en vier regels in het Nederlands op een cartouche.