Pallas Athena als beschermster van…

Johanna Sibilla Küsel, 1650 - 1717, prent, RP-P-2009-979

Een nachtstuk met links Pallas Athena zittend met speer in de hand en voet op een bol. In de achtergrond beoefenaars van kunsten en wetenschappen, waaronder een schilder achter een ezel met palet in de hand.

Venus en Amor met Pan

Franz Aspruck, naar Joseph Heintz (il Giovane), 1601, prent, RP-P-1900-A-21975

Venus houdt Amor in haar arm, van achteren komt Pan en grijpt naar Amors hoofd. Onder de voorstelling een opschrift in het Latijn dat verwijst naar Amors broer Anteros.