Abraham en de drie engelen

Lucas van Leyden, in of na 1511 - 1583, prent, RP-P-1949-79

Kopie in spiegelbeeld. Abraham, geknield en met gevouwen handen tegenover drie engelen.

Vleugelglas met zeslobbige kelk

anoniem, ca. 1550 - ca. 1650, vleugelglas, BK-KOG-1637

Vleugelglas op platte voet. Holle, geribde en getordeerde balustervormige stam met drie nodi. Ter weerskanten een vleugel in de vorm van een zeepaardje van blauw en kleurloos glas. Zeslobbige kelk met aan de onderzijde optisch geblazen ribben en een opgelegde draad.

Triomfwagen

Monogrammist AC (16e eeuw), naar Marcantonio Raimondi, 1520 - 1562, prent, RP-P-BI-5792

Triomfwagen met vrouw begeleid door putti en getrokken door vogel met aureool. Aan de hemel de heilige Drie-eenheid, God de vader, Christus aan het kruis en de heilige geest. Het zou de triomf van het Geloof kunnen voorstellen, met Maria op de wagen.

Vlucht naar Egypte en Jozef als…

, ca. 1600 - ca. 1699, beeldhouwwerk, BK-NM-2534

Raadsvergadering waarin het wonder…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639, prent, RP-P-OB-26.745

Raadsvergadering van de magistraten van de stad in het stadhuis waarbij de authenticiteit van het wonder bezegeld wordt. Onder de voorstelling staan twee verzen in Latijn en Nederlands.

Twee engelen bidden bij vuur met…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639, prent, RP-P-OB-26.738

Twee kleine engelen knielen bij een vuur en bidden en eren de ongeschonden hostie die tussen de vlammen zichtbaar is. De Latijnse en Nederlandse verzen moedigen de lezer aan om zich bewust te zijn van de betekenis van het wonder met de hostie.

Presentatie van Christus in de…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1523, prent, RP-P-BI-6286

Uit serie van 66 prenten, tekst op verso.

De bespotting van Christus

Anthony van Dyck, 1630, prent, RP-P-1953-709

De bespotting van Christus door twee mannen, een man reikt hem spottend de rietstaf aan en een soldaat hangt hem een mantel om de schouders. Met vier regels Latijnse tekst in de marge onderaan.

De ster van de koningen, 1636

A Theodore (braham?), 1636, prent, RP-P-OB-19.905

Zingend gezelschap verzameld rond een groep kinderen op straat met de ster op Driekoningenavond, de avond vóór 6 januari. In het onderschrift een vers in 3 keer 2 regels.

Heilige Alexandra als kluizenares

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1619, prent, RP-P-OB-26.734

Heilige Alexandra als kluizenares wijdt zich aan zelfkastijding terwijl zij knielt voor een opengeslagen bijbel met rozenkrans. Op het verso staat een fragment Franse tekst.