De keizer neemt een kanunnik zijn…

Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1771

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: het hof van de Duitse keizer. De keizer staat voor een kanunnik en neemt zijn rijkelijk versierde hoed af. Onder: de Duitse keizer staat voor een aartsbisschop met in zijn handen een rijkelijk versierde hoed. Hij wijst er naar en confronteert de aanwezige…