Bouwplaats Schiedam

Jannes Linders, 2001 - 2002, foto, NG-2008-29-42

Delen voor de brug over het Hollands Diep worden gebouwd in Schiedam. Links en rechts staan ladders opgesteld.

Telefoonteam noteert giften tijdens…

Pieter Boersma, 1982, documentaire foto, NG-1983-61-8

Het telefoonteam noteert giften tijdens KRO's 'Harten 5 Gala'. Het geld gaat naar Stichting De Zonnebloem. Stichting De Zonnebloem verzorgt onder meer vakanties voor gehandicapten en langdurig zieken. De opbrengst van de actie bedraagt 1.238.017 gulden.