De vlucht naar Egypte

Dirck Vellert (atelier van), ca. 1532 - ca. 1540, ruit, BK-NM-12969

Ronde gebrandschilderde ruit met voorstelling van de Vlucht naar Egypte. Maria zit schrijlings op de ezel, die door Jozef aan een leidsel wordt meegevoerd. Het in doeken gewikkelde Christuskind houdt zij beschermend in haar armen. Een os vergezelt hen, als verwijzing naar de geboorte van Christus.…

Borduurvoorbeeld met zeven…

Albrecht Dürer, naar Leonardo da Vinci, 1575 - 1585, prent, RP-P-OB-1489

Zwarte schijf met vier uitstulpingen, gevuld met witte moresken, o.a. in de vorm van zeven kransen. Deze prent is onderdeel van een reeks van 6 ornamentprenten met moresken.

Publiek stelt zich op de hoogte van…

Cas Oorthuys, 1946 - 1949, documentaire foto, NG-2004-40-188

Drie vrouwen en een man lezen met de krant voor het station van Neurenberg om zich op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken omtrent de strafvervolging van de vele oorlogsmisdadigers. De krant heeft mini-portretten van de oorlogsmisdadigers afgebeeld.

Christus in de hof van Getsemane

Albrecht Dürer, 1510, prent, RP-P-OB-1330

Christus bidt in de Hof van Getsemane, terwijl zijn discipelen om hem heen liggen te slapen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).