6 resultaten gevonden


A. Boogaart, Staten van Holland en West-Friesland Jacob Gole, 1695 - 1704, prent, RP-P-BI-7300

Dronken matroos met een fles en een hoed in de hand. Op de achtergrond een schip op zee. Onder de voorstelling een Nederlandse titel en een vers van vier regels. De prent is onderdeel van een reeks van acht prenten vervaardigd naar aanleiding van de verovering van Namen door de geallieerden op 5…

Jacob Gole, 1670 - 1724, prent, RP-P-1905-2090

Het seizoen Winter. In een vertrek staat een elegant geklede man met een mof in zijn rechterhand. Hij houdt zijn mantel voor zijn gezicht. Op de tafel naast hem liggen schaatsen. De prent maakt deel uit van een serie met prenten over de vier seizoenen.

A. Boogaart, Staten van Holland en West-Friesland Jacob Gole, 1695 - 1704, prent, RP-P-BI-7294

Een dansende theeverkoopster, met in de hand een pot thee. Wellicht heeft deze voorstelling betrekking op de Vrede van Rijswijk in 1697. De prent is onderdeel van een reeks van acht prenten vervaardigd naar aanleiding van de verovering van Namen door de geallieerden op 5 september 1695.

Jacob Gole, 1695 - 1724, prent, RP-P-BI-7363

Lachende tamboer met roemer met een oranjetak en een brandende toorts. Onder de voorstelling een zesregelig vers waarin de verovering van Willem III op Frankrijk wordt bejubeld. De prent maakt deel uit van de reeks van acht prenten vervaardigd naar aanleiding van de verovering van Namen in 1695.

Nicolaes Visscher Jeremias Falck (I) , Staten van Holland en West-Friesland, 1655 - 1677, prent, RP-P-OB-2127

Paulus zit in een kamer temidden van opengeslagen boeken en kijkt verrast op naar een hemels visioen. Een engel tilt een gordijn op een toont wolken met zingende en musicerende engelen en rechtsboven de heilige drieëenheid: God, Christus en de heilige geest in de vorm van een duif. Onder de…

Jaques Le Moine de l’Espine, Staten van Holland en West-Friesland Jan van Somer, 1675 - 1696, prent, RP-P-1909-172

Een prentverkoper verkoopt een prent aan een van de drie kinderen die bij zijn kraam staan. In zijn kraam liggen prenten uitgestald, en ook aan de muren daar omheen hangt drukwerk. Op een van de prenten is te zien hoe een vrouw met een eigen wind een kaast uitveest.