9 resultaten gevonden


Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-21

Een mis van de Charismatische Beweging wordt voorgegaan door drie priesters. Tijdens het gezang houden zij elkaars handen vast in staande houding met uitgebreide armen (orantehouding). De Charismatische Beweging is ontstaan in de Rooms Katholieke Kerk en heeft als doel het starre geestelijke leven…

Harry Meijer, 1982, documentaire foto, NG-1984-6-19

Vijf mensen zitten met opengeslagen boeken nauw bijeen in een kring. De Evangelische Omroep (EO) geeft een training voor het opzetten en leiden van bijbelstudiegroepen. Doel van de bijbelstudiegroepen is niet-gelovigen in contact te brengen met God.

Harry Meijer, 1982, documentaire foto, NG-1984-6-15

Met de spreuk 'Slinger jezelf eens op de bon', probeert de Evangelische Omroep jongeren lid te maken van de Ronduit-Club. De Ronduit-Club is bedoeld om het evangelie onder jongeren te verspreiden via lectuur (de Ronduit-krant), gospel- en themadagen. Tijdens de EO-Jongerendag in de Jaarbeurs te…

Harry Meijer, 1982, documentaire foto, NG-1984-6-9

Na 35 jaar als studentenpastor in Amsterdam te hebben gewerkt, neemt pater Van Kilsdonk afscheid. Jarenlang zocht Van Kilsdonk de studenten 's nachts op in kroegen en op feesten. Daar werden de eerste contacten gelegd en gesprekken gevoerd, die later uitgebreider in Van Kilsdonks kamer werden…

Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-17

Kartonnen kruisraketten die door schoolkinderen zijn gemaakt worden beoordeeld door twee leden van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Voor de vervaardiger van het mooiste exemplaar is een kleine surprise aanwezig. Tijdens de manifestatie in Rottevalle op Tweede Paasdag worden de raketten…

Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-25

Een boekenstal op het Europees Basiscongres. Tijdens het congres maken Basisbewegingen uit verschillende Europese landen kennis met elkaar. Het thema van dit Europees Basiscongres is Bevrijdend Geloven. Hierover wordt tijdens de manifestatie, maar ook in kleinere kring, van gedachten gewisseld.

Harry Meijer, 1982, documentaire foto, NG-1984-6-13

In de St. Vincentiuskerk te Amsterdam wordt op Tweede Kerstdag 1982 door kinderen het kerstspel 'Een kind als superster' opgevoerd. Met de titel van het kerstspel werd een verwijzing gemaakt naar het kind Jezus, wiens geboorte licht in de duistere wereld had gebracht.

Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-35

Naar aanleiding van televisie uitzendingen van de Evangelische Omroep (EO) over het evangelie van Johannes worden er verschillende bijbelstudieavonden in besloten kring gehouden. Tijdens het gebed wordt dank gezegd voor de aanwezigheid van fotograaf Harry Meijer.

Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-26

Een gereformeerde predikante (in de Gereformeerde Kerk staan alle ambten open voor vrouwen) houdt een catechisatieavond voor de jeugd bij haar thuis. Deze toekomstige lidmaten van de Gereformeerde Kerk worden door haar onderwezen in de godsdienstleer.