Fractieweekeinde van de Partij van…

Bert Verhoeff, 1993, documentaire foto, NG-1995-13-10

Na afloop van een persconferentie tijdens een fractieweekeinde van de Partij van de Arbeid praat Felix Rottenberg (rechts) met Thijs Wöltgens aan een bar. Tijdens dit weekend werd bekend dat Rottenberg's negatieve uitspraken over Wöltgens in de krant hadden gestaan.