1 resultaat gevonden


Fotovaklaboratorium de Verbeelding bv Geert van Kesteren, 2006, documentaire foto, NG-2006-81-66

Roger op de galerij van zijn flat met een kind. Hij had soms maar 30 euro per maand.