Krib

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-4

Veel dijken langs de kust blijken te laag en instabiel. Een van de zwakke schakels is de zeewering bij Petten. Dijkversterking heeft hier een hoge prioriteit. Dit gebeurt niet door dijkophoging maar met strekdammen en zandsuppletie. Het aanbrengen van extra zand op het strand en tegen duinen en…

Hondsbossche-en Pettemer Zeewering

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-5

In de Middeleeuwen werden de duinen bij Petten door de zee weggeslagen. De huidige dijk werd tussen 1880 en 1970 aangelegd en is nu 15 meter hoog. Aan de voet treedt erosie op. In 2008 werd daarom zes miljoen kubieke meter zand aangebracht.

Sleephopperzuiger

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-6

Een sleephopperzuiger wordt gebruikt voor het uitdiepen van waterwegen en havens. Het opgezogen zand wordt weer gebruikt voor landaanwinning en de verbreding van duinen of strand.