Dode jeneverbes

Diederik Kraaijpoel, 2001, tekening, RP-T-2009-85

Over de gehele breedte van het beeldvlak grillige vermolmde takken van een dode jeneverbes, tussen de takken door een vergezicht op een landschap.

Feest PvdA- fractie

Morad Bouchakour, 2002, documentaire foto, NG-2002-82-15

De afdeling Groningen van de PvdA organiseerde in het kader van de Kamerverkiezingen in mei een feest voor jongeren. Het programma stond in het teken van sociaal versus liberaal met quizzen en debatten. Tussendoor traden bekende DJ's en VJ's op. Hier wordt een verkiezingsaffiche van de lijst Pim…

Affiche van het Grafisch Museum…

Jur Mulder, 2006, affiche, RP-P-2009-2027

Vier blokken met onderverdeling in ruiten waarin de letters, cijfers, leestekens, symbolen en de afbeelding van een degelpers, en verklaringen van grafische begrippen.