Uiterwaard de Blauwe Kamer

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-21

De voormalige uiterwaard de Blauwe Kamer ligt aan de noordelijke oever van de Neder-Rijn, tussen Rhenen en Wageningen. Een deel van de zomerdijk is afgegraven om zo de natuurlijke dynamiek van het rivieroeverlandschap te herstellen. Regelmatig overstroomt de Blauwe Kamer wat gunstig is voor de…

Uiterwaarden bij Tuil

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-29

Een uiterwaard staat onder water, rechts de winterdijk. Vooral in de winter komt het regelmatig voor dat de uiterwaarden overstromen. Door de grotere toevoer van water in deze periode treedt de rivier vaker buiten zijn bedding. Bij hoogwater voorkomt de winterdijk dat het gebied achter de…

Stuweiland in de Neder-Rijn

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-30

Het stuweiland in de Neder-Rijn bij Driel wordt ook wel de hoofdkraan van Nederland genoemd. Dit sluis-/stuwcomplex reguleert de water toe- en afvoer van de Neder-Rijn, de Waal en de IJssel. Langs de sluis zijn vispassages aangelegd. Trekvissen als de zalm kunnen zo weer als vanouds stroomopwaarts…