Interieur van het huis van de…

Jaap Nieuwenhuis, 2004, tekening, RP-T-2008-207

Gezicht vanuit een kamer door een deuropnening in een andere kamer.

Pierus' dochters

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-4

Vier figuren deels vrouw deels ekster, gedeeltelijk naakt, met blonde haren en blauwgroene veren.

Het leven [van] een witte raaf op…

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-17

Driemaal een witte raaf op krukken. Op de achtergrond bergen.

De zusters van Meleager

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-9

Vier figuren deels vrouw deels parelhoen met grijsblauwe veren en donkergrijze gewaden.

Studieblad met vechtende centauren

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2010-56-2

Viermaal een paar vechtende centauren.

Elk meent zijn valk te zijn

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2010-56-15

Viermaal een naakte man met huif met pluimen, in beide handen veren vasthoudend. De figuur tracht te vliegen.

Minotauri met halsband

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2010-56-13

Vijfmaal een minotaurus in verschillende poses met halsband, de lijn in de linkerhand houdend.

Ascalaphus

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-6

De gedaanteverwisseling van een man (Ascalaphus), die in zes stadia in een ransuil verandert.

Liggende centaur

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2010-56-44

Liggende centaur het hoofd op de rechterarm rustend.

Nyctimene

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-12

De gedaanteverwisseling van een vrouw (Nyctimene), die in vier stadia in een steenuil verandert.