Minotaurus

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2012-10-38

Twee figuren met stierenkop en mannelijk lichaam, een liggend, de ander staand, groenvoer etend uit een bak.

Stadsmuzikanten

Peter Vos, 2006, tekening, RP-T-2012-10-37

Vier tsjirpende mussen staand op elkaar, bovenop het stadswapen van Utrecht. Op de achtergrond een aantal geometrische vormen.

Meleagers zusters

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-10

Drie figuren deels vrouw deels parelhoen.

Meleagers zusters

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-8

De gedaanteverwisseling van een vrouw, die in zes stadia in een parelhoen verandert.

Pierus' dochters

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-5

De gedaantewisseling van een vrouw, die in drie stadia in een ekster verandert. Figuur rechts staat op schetsmatige boom.

The art of distilling weird…

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-18

Opengeslagen vel papier aan de boven- en onderzijde omringd door papierfragmenten die zich van het vel verwijderen.