doreMIfa

Ben Joosten, 2009, prent, RP-P-2009-1006

De letters MI.

Medestanders

Ben Joosten, 2005, affiche, RP-P-2009-2004

Affiche met de namen van bezoekers van de tentoonstelling in het Grafisch Museum Groningen, 11 februari 2005

Affiche voor tentoonstelling…

Ben Joosten, 2005, affiche, RP-P-2009-2030

Affiche voor tentoonstelling van Gerry van Velden, Jaap Hartman en Emmy Eerdmans in Galerie de Pol in Pannerden, van 3 april tot 8 mei 2005

Stilleven met glas, bakje en…

Charles Donker, 2001 - 2002, prent, RP-P-2012-7

Stilleven met hoog glas, bakje en inktpot op een houten tafel.

Complementair ritme

Ben Joosten, 2005, prent, RP-P-2006-294

Compositie van horizontale korte lijnen, meer of minder vet gedrukt.

Da capo

Ben Joosten, 2005, prent, RP-P-2009-1981

Compositie opgebouwd uit smalle horizontale lijnen.

Jubileumtentoonstelling Emmy…

Ben Joosten, 2005, affiche, RP-P-2009-2028

Affiche voor de jubileumtentoonstelling van schilderijen, tekeningen, beelden en grafiek in De Buytensael te Arnhem, van 17 september tot 29 oktober 2006. Tussen de tekst twee uit letters opgebouwde figuren.

Eerste verhoor

Ben Joosten, 2006, prent, RP-P-2009-2023

Twee uit letters opgebouwde figuren. De linker zit, de rechter ligt voorover gebogen.

Komen en gaan

Gerard van Rooy, 2005, prent, RP-P-2012-22-671

Wolkenpartij met rechts twee vlinders en links vleermuizen die wegvliegen van een witte cirkel.