Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-C

Grijze damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-C

Grijs damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning met dessin van bijen

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-D

Donkerolijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van honingbijen

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-144-A

Oranje-bruine damasten wandbespanning met een dessin van tulpen.

Bespanningstoffen met patronen van…

Chris Lebeau, ca. 1911 - ca. 1915, wandbespanning, BK-1971-152-B

Olijfgroene damasten wandbespanning met een patroon van waterlelies.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-144-B

Lichtbruine damasten wandbespanning met een dessin van tulpen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-B

Olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-B

Lichtgroene damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-D

Grijze damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-150-A

Olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van nagelbloemen.