Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-B

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-A

Goudgele damasten wandbespanning met een jachttafreel.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-A

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-D

Lichtbruine damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-C

Grijs damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning met dessin van bijen

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-D

Donkerolijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van honingbijen

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-147-B

Olijfgroen-grijze damasten wandbespanning met een dessin van duiven.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-D

Grijze damasten wandbespanning met wilde jacht.

Wandbespanning van paarse damast…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-A

Wandbespanning van paarse damast met dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-C

Grijze damasten wandbespanning met een wilde jacht.