Anna Clara Lieftinck en Jhr. H.…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1908, foto, RP-F-1996-130-1

Anna Clara Lieftinck en Jhr. H.…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1908, foto, RP-F-1996-131-2

Anna Clara Lieftinck als leerlinge…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1911, foto, RP-F-1996-142-1

Anna Clara Lieftinck als…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1908, foto, RP-F-1996-143-2

Huishoudhulp op het balkon van het…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1909, foto, RP-F-1996-150-2

Huishoudhulp Johanna…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1909, stereofoto, RP-F-1996-154-1

Huishoudhulp Johanna…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1909, foto, RP-F-1996-155-2

Sluis bij Zaandam

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1909 - 1910, foto, RP-F-1996-158

Hendrik Teding van Berkhout met…

jonkheer Hendrik Teding van Berkhout, 1910, foto, RP-F-1996-160