Derde eeuwfeest van Rembrandts…

Georg Sturm, 1906, historiepenning, NG-1992-10-A

Bronzen penning. Voorzijde: borstbeeld van man met snor. Hij draagt baret en openvallende mantel. In rechterhand houdt hij een penseel. Links van man: molen, en rechts: kerkgebouw (Westerkerk). Langs bovenzijde: omschrift en datering. Keerzijde: centraal: palet waarop opschrift. Achter palet takken,…

Honderd jaar Koninklijk Nederlands…

Marianne Letterie, 1992, historiepenning, NG-1992-6-A

Bronzen penning. Voorzijde: rechtsonder twee leeuwen en profile met daarboven een vuurijzer. Centraal in halfronde cirkel meelopend met opschrift: rank met bladeren (penningkruid). Rechts aan rand van penning: detail van lelie. Omschrift doorlopend in opschrift. Keerzijde: linksboven: schip met…

Huwelijk prinses Juliana en prins…

Gerrit van der Veen, 1937, historiepenning, NG-2011-2

Gegoten bronzen penning. Voorzijde: portretten en profil naar links, achter elkaar geplaatst, van prinses Juliana en prins Bernhard in reliëf, met omschrift en signatuur. Keerzijde: klimmende leeuw naar links, steunend op twee wapenschilden met rechts een sinaasappelboom (oranjeboom), met tekst…

Vijfhonderdjarige herdenking van de…

Publio Morbiducci, 1938, historiepenning, NG-438

Bronzen penning. Voorzijde: engel met aureool, die op viool speelt binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild boven opschrift.

Watersnood Zuid-Holland

Marinus Kutterink, 1953, historiepenning, NG-2007-25

Bronzen penning. Voorzijde: wapenschild van de provincie Zuid-Holland tussen eikenloof. Keerzijde: dijkdoorbraak en herstel met kranen en buizen.

Bevrijding 1945

Marinus Kutterink, 1945, historiepenning, NG-2007-45

Voorzijde: staande Nederlandse maagd met zwaard en vlag. Zij wordt door 2 vrouwenfiguren gedragen op een ronde schaal. Keerzijde: grafkruis met soldatenhelm boven oorlogsdraak en swastika. Achter het grafkruis zijn van links naar rechts de amerikaanse, de franse, de britse en de russische vlag…

Hollandsche IJzeren…

Johannes Cornelis Wienecke, 1914, historiepenning, NG-2008-1

Bronzen penning. Voorzijde: krachtige man torst gebogen spoorstaaf. Acht provinciale wapenschilden. Opschrift. Keerzijde: kaart van Nederland met spoorlijnen onder stoomfluit. Met omschrift en opschrift.

Vijftigjarig bestaan van de…

Johannes Cornelis Wienecke, 1920, penning, NG-2007-54

Bronzen penning. Voorzijde: het schip "De Jan PieterZn Coen" in een omlijsting van hoornen van overvloed, met bovenin een vlag met een N en onderin een stapeling van tonnen, kisten en balen. Keerzijde: tekst binnen krans van bloemen, eikeblad en kettingen, met de wapens van Amsterdam en Batavia.

Vierhonderdjarige viering van de…

M.P.J. Fleur, 1933, historiepenning, NG-345

Bronzen penning aan draagoog, draagring en oranje lintje. Voorzijde: borststuk man, driekwart frontaal naar rechts met kalotje op het hoofd binnen omschrift. Keerzijde: vlag met opschrift voor bundel van zeven pijlen.

Negende Olympiade (Olympische…

Johannes Cornelis Wienecke, 1928, penning, NG-2004-88

Bronzen penning. Voorzijde:: stadion met op tribunes rij vlaggen, hierboven gevleugelde vrouw met lauwerkrans in linkerhand en trompet in rechterhand, voor waaierachtige versiering, onder twee zijden wereldbol waartussen wapen Amsterdam, met omschrift en onderschrift. Keerzijde: naakte man (rechts)…