Envelop met 21 nieuwjaarskaarten en…

Dirk Hidde Nijland, 1925 - 1952, map, RP-T-00-2913

Envelop met 21 nieuwjaarskaarten en 1 kerstkaart gestuurd aan Hanna de graag tussen 1925 en 1952. De tekeningen bevinden zich in een bruine envelop, geadresseerd aan mej. M.J. de Graag, in een bruin kartonnen Ilford fotodoosje.

Groepsfoto in Moengo

anoniem, 1929 - 1930, briefkaart, NG-2008-37-69

Briefkaart van een foto een man, twee vrouwen en twee honden voor een huis. Achterzijde schrijflijnen.

Groepsportret van werknemers in…

anoniem, 1929 - 1930, briefkaart, NG-2008-37-71

Briefkaart van een foto. Een rij mensen achter een schutting. Twee mannen staan ervoor. Rechts poseert een Creoolse vrouw. Achterzijde schrijflijnen.

Briefkaart met daarop een foto van…

anoniem, ca. 1950 - ca. 1960, foto, RP-F-F15356

Met handtekening van Jennifer Jones. Op de achterzijde van de kaart staat het adres van Nico Meijer te Amsterdam.

Briefkaart met daarop een foto van…

anoniem, ca. 1955 - ca. 1965, foto, RP-F-F15363

Met datum: 28-8-'64.

Briefkaart met portret van de tenor…

anoniem, ca. 1930 - ca. 1940, foto, RP-F-F15368-A

Op de foto is de zanger verkleed als Schubert in Das Dreimäderlhaus.

Briefkaarten met foto's van de…

anoniem, ca. 1930 - ca. 1940, foto, RP-F-F15375

Op alle vier de kaarten is te lezen: Louis Dister du Théatre Royal de la Monnaie dont le rôle de "Marouf".

Briefkaart met foto van de tenor…

anoniem, ca. 1930 - ca. 1940, foto, RP-F-F15375-A

Met odpracht aan Nico Meijer, 1938. Op de achterzijde van de kaart een korte biografie van de zanger.

Briefkaart met portret van de…

onbekend, ca. 1940 - ca. 1950, foto, RP-F-F15370

Op de achterzijde van de foto staat een korte biografie van de pianist. Bij de foto wordt een briefje bewaard waarop staat dat deze en andere foto's van Nico Meijer gekocht zijn in mei 1968 voor fl15,-.