Customs and Excise

Engelse overheid (douane), 1940, document, NG-700-H

Document, aan twee zijden bedrukt blad papier, voorzijde beschreven, aangifte van vijf schietwapens + ammunitie meegenomen door Nederlandse officieren, voor de Duitsers gevlucht uit Nederland. Gemerkt; midden boven: wapen. Gedateerd; l.o.: 15.5.40. Gesigneerd; r.o.

Ontvangstbewijs

Politie Amsterdam, 1943, document, NG-1980-5-E

Een ontvangstbewijs betreffende onderdelen van een Philips-radio die moesten worden ingeleverd. Opschrift; o.: stempel: 'Politie / Amsterdam. Gesigneerd en gedateerd.

Document

Burgemeester van Leeuweradeel, 1942, document, NG-1974-24-F

Document, gedrukt en met potlood ingevuld en l.b. stempel '248', waarin H. Hoekstra volgens aanschrijving van de s-g departement binnenlandse zaken, wordt vrijgesteld van de inlevereing van zijn 'heerenrijwiel'. Gesigneerd: Hora Siccama. Gedateerd: Aug. 1942.

Verklaring

Burgemeesters van Amsterdam, 1942, document, NG-1980-5-C

Gestencild vel, met rode pen ingevuld, waarin verklaard wordt dat M.J. Sanou zijn fiets niet kan missen in verband met de uitoefening van zijn beroep. Gesigneerd en gedateerd.

Aantekeningen 1944-1945

Agatha Abrahamina Siegenbeek van Heukelom (Atie), 1944 - 1945, document, NG-2001-11-F

3 Velletjes met aantekeningen, 1944-1945. Korte samenvatting van haar gevangenschap, vannaf haar arrestatie op 26 mei 1944 in Amsterdam tot de bevrijding in Duitsland op 14 april 1945 en de terugkeer naar Nederland.

Dwangbevel voor W.C. den Ouden

Gemeente Amsterdam, 1957, document, RP-D-2012-5-1

Dwangbevel gericht aan W.C. den Ouden betreffende een belastingaanslag over het jaar 1954. Verso handgeschreven tekst en tekening van pulcinella met uitgestoken hand en figuur met kroon op het hoofd.

Naamlijst van personen die uit het…

anoniem, 1939 - 1945, document, NG-688

Fotokopieën van een naamlijst van mensen die uit het concentratiekamp Buchenwald ontslagen zijn of er zijn overleden; per persoon vermelding van naam, geboortedatum en -plaats en uiteindelijk lot. keerzijde midden onder het opschrift van W. Drees zelf van na de oorlog: 9 Maart 1948 ontvangen van…

10 Handtekeningen van de deelnemers…

, 1948, document, NG-2005-19-30-A

Tien handtekeningen van de delegatieleden uit Suriname, Curacao en Aruba: Wijngaarde, De Miranda, Lim A Po, Karamat Ali, Hardjo, Sukul, Buiskool die deelnamen namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie West en: Van der Meer, Eman en Jonckheer voor Curacao en Aruba. Rechts van de handtekeningen…

10 Handtekeningen van de deelnemers…

, 1948, document, NG-2005-19-30-B

Tien handtekeningen van de delegatieleden uit Suriname , Curacao en Aruba: Wijngaarde, De Miranda, Lim A Po, Karamat Ali, Hardjo, Sukul, Buiskool die deelnamen namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie West en Van der Meer, Eman en Jonckheer voor Curacao en Aruba. Rechts van de handtekeningen…

Briefje bij portretfoto van Willem…

Roijakkers-van Bree, 1982, document, NG-2003-39-B

Tweezijdig handgeschreven briefje van de fotografe op gelinieerd papier met balpen. Hierin spreekt ze haar waardering uit voor Willem Drees en de AOW en wenst hem tevens een goed nieuwjaar. Behorend bij portretfoto van Drees sr., gemaakt van een televisiebeeld door een bewonderaar (39-A).