Brief aan Philip Zilcken

Ed. Belinfante & Ernst Polak, 1927, brief, RP-D-1982-43-E.BELINFANTE-E.POLAK-1

Document gericht aan M.J. Sanou

Centrale Dienst voor de Levensmiddelenvoorziening, 1943, document, NG-1980-5-D-1

Een brief gericht aan M.J. Sanou, verband houdende met het betalen van f300,00 als cautie vanwege zijn beroep als aardappelhandelaar. Gesigneerd en gedateerd.

Oorkonde voor Dr. W. Drees: 50 jaar…

Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken, 1953, document, NG-687

Oorkonde op een vel karton met m.b. het logo van de vereniging door een vergulde krans omringd. Gesigneerd; o.: vier signaturen (onleesbaar) van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemene secundus. Gedateerd; m.: 8 Januari 1953. Opschrift; midden boven: OORKONDE TOEGEKEND VOOR…

Brief aan Philip Zilcken

Lugné-Poe, 1910, brief, RP-D-1982-43-POELUGNÉ-36

Telegram aan Philip Zilcken

Lugné-Poe, 1904, telegram, RP-D-1982-43-POELUGNÉ-DOC.11

Brief aan Philip Zilcken

La Société Nouvelle. Revue internationale, 1908, brief, RP-D-1982-43-PIÉRARD(L.)-1

Brief aan Jan Veth

Cornelis Adrianus Pekelharing, 1909, brief, RP-D-1984-40-C.A.PEKELHARING-2