Oorkonde voor Dr. W. Drees: 50 jaar…

Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken, 1953, document, NG-687

Oorkonde op een vel karton met m.b. het logo van de vereniging door een vergulde krans omringd. Gesigneerd; o.: vier signaturen (onleesbaar) van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemene secundus. Gedateerd; m.: 8 Januari 1953. Opschrift; midden boven: OORKONDE TOEGEKEND VOOR…

Van Beeld tot woord; 2 opstellen…

C. Polling, 1912, schoolschrift, NG-1977-106

Schrift met op de linkerpp. steeds vier tekeningen over één thema, in totaal 20 thema's. Bij verschillende tekeningen is op de rechterp. een opstel geschreven met de hand, in rood gecorrigeerd. Het boekje is bestemd voor de vierde klas van de lagere school; het betreft de 7de druk. Gedateerd.

Bewijs van al dan niet ingeleverde…

Gemeente Utrecht, 1941, document, NG-1980-37-29

Document, op geel dik papier gedrukt, en deels met pen en via doorslag ingevuld, bewijs van al dan niet ingeleverde metalen.

Ontvangstbewijs aan Philip Zilcken

J. Bakhuizen van den Brink, in of voor 1929, ontvangstbewijs, RP-D-1982-43-J.BAKHUIZEN.V.D.BRINK-DOC.1

Ontvangstbewijs van een postzending.

Brief aan Renate Rubinstein

Peter Vos, ca. 1970, brief, RP-T-2010-56-19

Briefkaart van Peter Vos aan Renate Rubinstein, zonder datum. Recto tekst en tekening van twee mussen op een biljart, verso tekst en maanachtig figuur.

Briefkaart aan Willem Bogtman

Richard Roland Holst, 1924, briefkaart, RP-D-2003-106-84

Brief aan Jan Veth

Johan Hendrik Gallée, 1907, brief, RP-D-1984-40-J.H.GALLÉE-1

Brief aan Philip Zilcken

Willem Scherjon, 1927, brief, RP-D-1982-43-SCHERJON-1