De Groene Amsterdammer weekblad…

Van Holkema & Warendorf, 1923, brochure, NG-1980-37-32

Brochure, 48 genummerde pp in groen papieren omslag met tekening (van P. v. Vlymen) van een krantenverkoper en, op de achtergrond, krantenlezende mensen; op elke pagina een stukje of tekening van steeds een andere medewerker aan het blad. (reklame)

1935 in beeld

Algemeen Handelsblad, 1936, bijvoegsel, NG-1972-28-37

48 genummerde pp met foto's en enkele advertenties in papieren omslag met tekening van Doeve, oude man met wereldbol in de hand die hij intekent; bijvoegsel bij het Algemeen Handelsblad van 4 januari 1036, nr. 35530. Gedateerd; p.2: 4 januari 1936.

1938 in beeld

Algemeen Handelsblad, 1939, bijvoegsel, NG-1980-3-9

Bijvoegsel bij nr 36620 van 'Het Algemeen Handelsblad' 76 niet genummerde pp in papieren omslag waarop tekening (van Doeve), oude man met lantaarn; de bladzijden bevatten verschillende foto's en advertenties. Gedateerd; p.3: 7 januari 1939.

Het Leven

Erich Salomon, 1937, tijdschrift, NG-1980-3-26

Tijdschrift, 32ste jaargang nr. 1a. 16 foto-pagina's, in lichtbruine dikke papieren omslag. Gedateerd; r.b.: 'Vrijdag 8 Januari 1937'. Voorp.: 'Huwelijks Nummer'.

Jubileummanifestatie

Comité Kroningsstad 1948, 1948, brochure, NG-1980-37-59-B

Brochure, 16 pp in band in rood-wit-blauw & (los) kaartje voor het jubileumspel.

Rechtsherstel

Jan Gerhard Toonder, 1945, brochure, NG-1972-28-18-BB

16 genummerde pp, zonder omslag, waarin twee artikelen. Opschrift; p.1: 'voor het voetlicht / een verdediging / door J. Gerhard Toonder'. Gedateerd; p.16: October 1945.

Doop van HKH Prinses Irene Emma…

Ds J. van Dorp, 1940, boek, NG-1980-35-M

Boekje in oranje omslag. Gedateerd; omslag: 31 mei 1940.

Engels legerboekje 'officers record…

War Office, 1941 - 1945, boek, NG-1991-7-14

Blauw boekje van 20 pagina's met beschreven de militaire loopbaan van Tonny van Renterghem voor het uitbreken van de oorlog en na de bevrijding in mei 1945 tot en met september 1947.

Wilt u de waarheid weten? Hitler…

Hauptabteilung für Volksaufklärung, ca. 1940, boek, NG-1986-25

Blauw met witte kaft; witte en zwarte letters. 24 ongenummerde pagina's met tekst en foto's.

SS Germanische Leithefte

Der Reichsführer SS-SS Hauptambt, 1943, tijdschrift, NG-1979-16-A

Zwarte omslag, 1943, nr. 1-2/III. Bevat artikelen over Amerika. Gedateerd; titelp.: 1943.