Porrtret van Mies…

Jacob Merkelbach, 1925 - 1940, foto, RP-F-F03940

Portret van Betsy Culp

Jacob Merkelbach, 1925, foto, RP-F-F03943

Portret van een vrouw

Jacob Merkelbach, 1925, foto, RP-F-F03944

Portret van Mies…

Jacob Merkelbach, 1920 - 1930, foto, RP-F-F03972

Portret van Mies…

Jacob Merkelbach, 1925 - 1940, foto, RP-F-F03941

Portret van mezzosopraan Berthe…

Jacob Merkelbach, 1915 - 1930, foto, RP-F-F03649

Paard in de wei

Jacob Merkelbach (toegeschreven aan), 1902 - 1912, foto, RP-F-F03907

Paard in de wei

Jacob Merkelbach (toegeschreven aan), 1902 - 1912, foto, RP-F-F03906