Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-B

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-A

Goudgele damasten wandbespanning met een jachttafreel.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-A

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-D

Lichtbruine damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-C

Grijze damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning met het motief…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-C

Paarse damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-A

Groenig grijze damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-B

Groengrijze damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-144-B

Lichtbruine damasten wandbespanning met een dessin van tulpen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-150-A

Olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van nagelbloemen.