Het Maagdenkoor uit Tongeren…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-17

In dit gedeelte van de stoet van de Heiligdomsvaart van Maastricht staat Maria centraal. Toen Maria hoorde, dat zij was uitgekozen moeder te zijn van de Zoon van God, jubelde zij het uit van blijdschap. De jubelzang van Maria wordt door het Maagdenkoor uit Tongeren (België), die in de stoet…

Licht processie in Wijck tijdens de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-3

Tijdens de Maastrichtse Heiligdomsvaart wordt in Wijck een lichtprocessie gehouden. Vier misdienaars wachten hier naast een draagbaar.

Jongens staan te wachten tot ze…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-15

Een groepje jongens staat te wachten tot ze ingedeeld wordt in de stoet van de Heiligdomsvaart van Maastricht. Met de miniatuur doopvont en doopkaarsen beelden zij het sacrament van het doopsel uit.

Lichtprocessie in Wijck, een buurt…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-1

Tijdens de Maastrichtse Heiligdomsvaart wordt er in de buurt Wijck een lichtprocessie gehouden. Onder het baldakijn houdt een geestelijke een monstrans (het gouden vaatwerk waarin de hostie wordt getoond) met het Heilige Sacrament vast. In devotie knielen de omstanders en maken het kruisteken. De…

Licht processie in Wijck, een buurt…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-2

Tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht wordt er in Wijck een Lichtprocessie gehouden. In de processie wordt een replica van het Zwarte Kruis van Wijck, een middeleeuws kruisbeeld uit de parochiekerk aldaar, rondgedragen. Leden van het broederschap van het Zwarte Kruis dragen processielantaarns.…

Lichtprocessie in Wijck tijdens de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-60

Mannen in zwart kostuum met lantaarns lopen in een stoet. In het centrum van de stoet bevindt zich, onder een baldakijn, de monstrans met het Heilige Sacrament. Vooraan de stoet loopt een man met de handen bijeen en een lichtgekleurde cape om de schouders.