313 resultaten gevonden


Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-60

Mannen in zwart kostuum met lantaarns lopen in een stoet. In het centrum van de stoet bevindt zich, onder een baldakijn, de monstrans met het Heilige Sacrament. Vooraan de stoet loopt een man met de handen bijeen en een lichtgekleurde cape om de schouders.

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-5

Monsigneur Bär, hulpbisschop van Rotterdam en legerbisschop, voert tijdens zijn bezoek aan het NATO-hoofdkwartier AFCENT te Brunssum een gesprek met de Nederlandse aalmoezenier Wassenberg. De bisschop bezoekt in april 1983 het NATO-hoofdkwartier AfFCENT om de kinderen van het personeel van de NATO…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-10

Na de wijding van het chrisma en de olie, tijdens de Bisschoppelijke eucharistieviering in de Kathedrale Kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam, wordt de olie verpakt voor de parochies van het bisdom. De parochies gebruiken de gewijde olie voor de zalving bij het doopsel en voor de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-15

Een groepje jongens staat te wachten tot ze ingedeeld wordt in de stoet van de Heiligdomsvaart van Maastricht. Met de miniatuur doopvont en doopkaarsen beelden zij het sacrament van het doopsel uit.

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-22

Tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht dragen meisjes met rouwsluiers de 'Arma Christi', de lijdenswerktuigen van Christus. Zij dragen de dobbelstenen waarmee de soldaten Christus' kleed verdobbelden, de speer die in Christus' zijde werd gestoken, de spons gedrenkt in azijn waarmee de soldaten…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-27

Tijdens de landelijke herdenking van de moord op bisschop Romero, wordt er voor het onderdrukte volk van El Salvador gebeden. Een hooivork als dwarshout van het kruis, symboliseert de Salvadoriaanse boer, het slachtoffer van het regime in El Salvador. Bisschop Oscar Romero had zich openlijk tegen…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-34

Mensen op weg naar de ochtenddienst in een Kerk van de Gereformeerde Bond in Alblasserwaard. In deze zeer orthodoxe streek is het niet ongewoon dat men twee keer op een dag, zowel 's ochtends als 's avonds, naar de kerk gaat.

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-39

Uitgaan van de Nederlands Hervormde Kerk in de Alblasserwaard. De kerk behoort tot de Gereformeerde Bond, de meest orthodoxe vleugel van de Nederlands Hervormde Kerk.

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-41

Gezicht op een Kerk van de Gereformeerde Bond in het landschap van de Alblasserwaard. De Gereformeerde Bond is de meest orthodoxe vleugel van de Nederlands Hervormde Kerk.

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-46

Leden van de Vrouwenvereniging "Dabar" (de letterlijke betekenis is woord) rond de grabbelton voor kinderen, tijdens een verkoopdag voor de missie. De Vrouwenverening "Dabar" behoort tot de Nederlands Hervormde Kerk van Ameide en zet zich in voor goede doelen.