61 resultaten gevonden


Bert Nienhuis (II), 1975 - 1977, documentaire foto, NG-1977-275

Werkloosheid was het centrale probleem van de jaren zeventig. De fotografen hadden de opdracht vast te leggen hoe de werkloosheidsdreiging veel mensen boven het hoofd hing, hoe zij zich verzetten tegen dreigende sluitingen. Was er solidariteit of juist verdeeldheid bij dreigend ontslag? Wat was de…

Bert Nienhuis (II), 1977, documentaire foto, NG-1977-275-57

Jong werkloos echtpaar in Hengelo. De man is bezig met sollicitatiebrieven.

Bert Nienhuis (II), 1977, documentaire foto, NG-1977-275-52

Het personeel van de ijzergieterij van WMF Stork in Hengelo wordt door vakbondsbestuurders opgeroepen om de bedrijfsbezetting bij SPPM van hetzelfde concern te ondersteunen met een langzaam-aan-actie.

Bert Nienhuis (II), 1975, documentaire foto, NG-1977-275-1

Voor het eerst sinds de jaren '30 organiseerden de drie grote vakcentrales (NVV, CNV en NKV, zij fuseerden in 1976 tot het FNV) een landelijke manifestatie in Utrecht tegen de werkloosheid. Er waren ca. 7000 deelnemers. Politici van alle grote partijen waren aanwezig.

Bert Nienhuis (II), 1975, documentaire foto, NG-1977-275-6

Een werknemer van het confectiebedrijf Seriös in Nieuweschans luistert in de kantine naar het CPN kamerlid Fré Meis een dag na de succesvolle bedrijfsbezetting.

Bert Nienhuis (II), 1976, documentaire foto, NG-1977-275-14

Protesttocht tegen de voorgenomen sluiting van het regenkledingbedrijf RIA in Drachten. De tekst op het spandoek slaat op het feit dat steeds meer bedrijven uitwijken naar de zogenaamde lagelonenlanden.

Bert Nienhuis (II), 1976, documentaire foto, NG-1977-275-19

Betoging in Rotterdam georganiseerd door verschillende jeugdorganisaties tegen de jeugdwerkloosheid.

Bert Nienhuis (II), 1975, documentaire foto, NG-1977-275-21

Op de tribune in de voormalige Jamin-fabriek in Rotterdam.

Bert Nienhuis (II), 1976, documentaire foto, NG-1977-275-26

Jonge werklozen voor de deur van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Klazienaveeen.

Bert Nienhuis (II), 1976, documentaire foto, NG-1977-275-33

Hobbycursus spinnen voor werklozen in het gebouw van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Emmen.