Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1952-183

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Avondgloed te Ryogoku

Kikugawa Eizan, 1813 - 1817, prent, RP-P-1952-195

Kyoto, de grote brug bij Sanjo

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-1960-280

Kanagawa, bergopwaarts

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, AK-MAK-925

Kajikasawa in de provincie Kai

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, AK-MAK-941

Vrouwen bij een meer

Katsukawa Shunsen, 1820 - 1830, prent, RP-P-1972-201

Avondgloed te Seta

Hiroshige (I) , Utagawa, 1833 - 1837, prent, RP-P-1960-278

Vuurwerk bij de Ryogoku brug

Hiroshige (I) , Utagawa, 1835 - 1840, prent, RP-P-1960-281