De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Te Bethlehem in een stal / lag hy…

Hendrik van der Putte, 1761 - 1765, prent, RP-P-OB-204.852

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament, zoals de vlucht naar Egypte en de intocht in Jeruzalem. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd midden boven: 27.

Het toneel der koningen /…

Hendrik van der Putte, 1761 - 1765, prent, RP-P-OB-204.857

Blad met 24 voorstellingen van vorsten, vorstinnen en heeren. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd midden boven: 78.

Hier ziet men paarden in de weiden,…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.879

Blad met 8 voorstellingen van dieren, zoals een paard, een os en een lam. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 36.

Beschouwt hier, kinderen! een…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.881

Blad met 8 voorstellingen van dieren, zoals een leeuw, een tijger en een olifant. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 37.

Het is Sint Maarten, als men ziet…

J. Robyn, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.886

Blad met een grote voorstelling van jongens die een vuur maken met Sint-Maarten. Onder de afbeelding een achtregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 43.

Zie, tot verheuging van uw geest, /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.898

Blad met 24 voorstellingen van figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 56.

De vryery en 't trouwbedryf, / Van…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.901

Blad met 36 voorstellingen over het huwelijk van Heer Jaquet en zijn liefje Nanett. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 59.

Bijbelsche figuren van het Nieuwe…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-1976-252

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 83.

Nu hebt gy van van alles hier /…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-1981-184

Blad met 11 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van tamboers, jagers met honden die op een hert jagen en de Beurs van Hendrik de Keyser te Amsterdam. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 70.