De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Lam Gods

weduwe H. Bontamps, 1779 - 1936, prent, RP-P-1997-162

Blad met een grote voorstelling van het Lam Gods, in een ovaal met in de hoeken de symbolen van de vier evangelisten. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over het Lam Gods en de evangelisten.

De Beleegering No. 1.

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-2009-848

Blad met 6 voorstellingen. Linkergedeelte van boven naar beneden: man bij kanon met twee tonnen buskruit, man steekt kanon aan, twee mannen laden het kanon opnieuw. Rechtergedeelte van boven naar beneden: gezicht op een stad, twee soldaten bij een tent met granaten in hun hand, voor kar gespannend…

Zo Jongens komt met hopen, En Wild…

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.383

Blad met 24 voorstellingen over het leven van de kwakzalver dr. Steeven en zijn knecht Spring in 't Veld. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 9.

Wensbrief met muzikanten

anoniem, 1763, prent, RP-P-OB-77.692

Wensbrief met beschreven cartouche binnen een decoratief kader met voorstellingen van muzikanten. Handgeschreven bericht in kalligrafie (kermisbrief) door Bakker aan een neef en nicht. Genummerd rechtsonder: 55.

Brand in het Zeemagazijn te…

J. Robyn, 1791, prent, RP-P-1894-A-18622-1

Blad met drie voorstellingen van de grote brand in 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam op 6 juli 1791. De afbeeldingen hangen aan strikken, met wapentrofeeën. Met een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 211.

Wensbrief met een etend gezelschap…

Jacobus Rijckhoff jr., 1738 - 1749, prent, RP-P-OB-77.695

Wensbrief met onbeschreven cartouche binnen een decoratief kader met voorstellingen van een gezelschap aan tafel, voor een herberg, en een schaapsherder die de schalmei blaast, leunend tegen een boom.

Trap des ouderdoms

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-1923-285

Een trap des ouderdoms: een vrouwentrap. Op de treden van de trap, in de vorm van een brug, staan vrouwen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug een voorstelling van het Laatste Oordeel. Linksvoor een putto en rechtsvoor de dood. Aan weerszijden van de voorstelling een boom. Genummerd…

Om den inhoud van dees print ter…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-OB-84.376

Blok met vijf verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament in één voorstelling: de Zondeval, de Ark van Noach, de tocht door de Rode Zee, de doop van Christus en de val van Lucifer. Bovenaan de bijbelverwijzingen naar de vijf verhalen. Genummerd rechtsboven: 61.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.339

Blad met 9 voorstellingen van het verhaal van Jozef in het Oude Testament. Boven elk plaatje een titel en de bijbelverwijzing, eronder het bewuste vers. Genummerd: 3 (of 5).