Blad met drie vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13686

Blad met drie vignetten boven elkaar geplaatst: Amor met brandende fakkel waarop vliegjes afkomen, hoofd van een vrouw en als derde vignet onderaan een kan met schalen.

Vignet met putto met trompet en…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13681

Vignet met lier, brandend hart,…

Willem Bilderdijk, 1777, prent, RP-P-1885-A-8850

Vignet met brandende fakkel, pijl,…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13690

Blad met acht vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13687

Blad met acht vignetten: landschap met pyramidevormig grafmonument, triangel en bloemen, kinderhoofd, schild en haarband met bloemen, landschap met maaiers, hoed en staf met bloemen, schild en pijl en pijlenkoker en kind in mand bewaakt door het alziend oog.

Vignet met architraaf en medaillon…

Willem Bilderdijk, 1777, prent, RP-P-1964-4471

Vignet met architraaf en medaillon met ster en opschrift versierd met guirlande van eikenblad en bekroond met pen en papier.

Bruidspaar en symbolen van liefde…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1982-1247

Vignet met omlijsting waarin bruid en bruidegom zijn opgenomen. Beiden houden een bloemenkrans vast. Als symbolen van liefde en huwelijkse trouw zijn twee elkaar vastpakkende handen weergegeven met een brandend hart. Naast de bruid staat een pauw.

Apollo zittend op wolken en…

François van Bleyswijck (mogelijk), 1722, prent, RP-P-1982-1355

Vignet met afbeelding van Apollo zittend op wolken. Voor hem een knielende figuur naast een brandend altaar. Twee figuren met wapens, schild, fasces, boek en stenen tafelen flankeren de scène. Aan de bovenzijde drie kronen en een portretmedaillons. Aan de onderzijde een gekroonde man met scepters en…

Engelen met medaillons

François van Bleyswijck (mogelijk), 1722, prent, RP-P-1982-1326

Vignet met hoornen des overvloeds, engelen en vier medaillons met het laatste avondmaal, de kruising van Christus, de wederopstanding en Christus' hemelvaart. In het midden twee cherubijnen op een altaar.

Cartouche met graftombe in een…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1964-3538

Landschap met een graftombe op een sokkel. Twee vrouwen vegen met een zakdoek hun tranen weg. De voorstelling is gevat in een cartouche dat is gedecoreerd met symbolen die verwijzen naar de vergankelijkheid van het leven.