Overwinning op het Franse leger bij…

anoniem, 1710, prent, RP-P-OB-83.323

Blad met een voorstelling en een kaart van de overwinning van de Geallieerden op het Franse leger in de slag bij Zaragoza, 20 augustus 1710. De voorstellingen gedrukt van twee platen onder elkaar op één blad.

Begrafenis van Johan Willem Friso…

anoniem, 1712, prent, RP-P-OB-83.351

Begrafenis van prins Johan Willem Friso te Leeuwarden op 25 februari 1712. Centraal de begrafenisstoet in vier rijen, daarboven blokken van twee krijgslieden aan weerszijden van een blok van de Hollandse Tuin met de provinciewapens. Onderaan een lied op de overleden prins in 4 kolommen.

De slapende boer van Stolwijk, 1707

anoniem, 1707, prent, RP-P-OB-83.273

De slapende boer van Stolwijk, of de zgn. slapende Stolkse boer. Dirk Klaasz de Bakker sliep van 29 juni 1706 tot 11 januari 1707 (27 weken) en is na het wekken weer ingeslapen tot 15 maart 1707. De boer slapend in zijn bed, in een omlijsting met zuilen waarachter Vader Tijd en de Dood zich schuil…

De campagne van 1708

anoniem, 1709, prent, RP-P-OB-83.305

Blad met een overzicht van de successen behaald door de Geallieerden op de Fransen in het jaar 1708. Centraal een gezicht op Lille, omlijst door kleine voorstellingen van andere veroverde steden, portretten van de veldheren en twee spotmedailles uit 1667 en 1708. Gedrukt op het blad onder de plaat 2…

Verovering van Barcelona, 1705

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), 1705, prent, RP-P-OB-79.464

Verovering van Barcelona door de troepen van aartshertog Karel van Oostenrijk (zich Karel III noemende), 14 oktober 1705. Rechts officieren te paard: Peterborough, de hertog van Hessen-Darmstadt en anderen. Hierboven in een medaillon het portret van Karel III. Links het vertrek van het Franse…

Veldslag bij Malplaquet, 1709

Romeyn de Hooghe, 1709, prent, RP-P-OB-83.312

De slag bij Malplaquet tussen de Geallieerden onder de hertog van Marlborough en prins Eugenius van Savoye en de Fransen, 11 september 1709. Bovenaan de titel en de legenda 1-25. Gedrukt op het blad onder de plaat een dagregister van de slag in 3 kolommen gevolgd door een lijst van de voornaamste…

Allegorie op de Vrede van Utrecht,…

Johannes Drappentier (voor 1669-na 1713), 1713, prent, RP-P-OB-83.361

Allegorie op de Vrede van Utrecht, gesloten op 11 april 1713. Centraal een allegorie op het herstel van de handel en welvaart met de beëindiging van de oorlog. Hieromheen kleinere scènes van Utrecht, de daar gehouden vredesonderhandelingen, het beëedigen van het vredesverdrag, de afkondiging van de…

Plan van de slag bij Wijnendale,…

anoniem, 1708, prent, RP-P-OB-83.293

Plattegrond van de slag op 28 september 1708 bij Wijnendale in West-Vlaanderen tussen de geallieerde troepen onder generaal-majoor Webb die een konvooi begeleidden en Franse troepen onder Graaf de la Mott. Vastgeplakt onder de plaat een blad met een relaas van het gevecht in 2 kolommen in het Frans…

Plattegrond van Fort Knock, 1712

anoniem, 1712, prent, RP-P-OB-83.357

Plattegrond van Fort Knock, bij verrassing veroverd door de Hollanders onder Simon de Ruë, 6 oktober 1712. Op het blad onder de plaat het relaas van de actie in 3 kolommen.

Kaart van de slag bij Denain, 1712

anoniem, 1712, prent, RP-P-OB-83.356

Kaart met de posities van de Geallieerden en de Fransen tijdens een slag uitgevochten op 25 juli 1712 bij Denain. Onder de plaat met de kaart is een lijst gedrukt van de gevangengenomen Geallieerden in het Nederlands en Frans.